Email us ( [email protected] ) ,мы ответим на ты в течение 24 часов.

  1. домой
  2. Пакистан 300 000 Ty

пакистан 300 000 ty

Apr 15, 2021 Khoản đầu tư 300.000 USD năm 2013 của Garry Tan v o Coinbase hiện trị gi 2,4 tỷ USD. Garry Tan, một nh đầu tư nổi tiếng v l người s ng lập của Initialized Capital, l một trong những nh đầu tư đầu ti n cung cấp vốn hạt giống cho Coinbase t m năm trước.

связанные новости